مدیرکل راه‌آهن شمال شرق ۱ با اشاره به آخرین وضعیت از پرونده بررسی سانحه ریلی سمنان از آزادی متهمان این سانحه ریلی با…

مدیرعامل شرکت راه آهن خبر داد

مدیرعامل شرکت راه آهن جمهوری اسلامی از راه‌اندازی ریل باس در قزوین و برقی شدن راه آهن «تهران- قزوین- تبریز» خبر داد.

نوبخت خبر داد

معاون رئیس جمهور گفت: با توجه به تاثیر مهم صنعت ریلی در توسعه اقتصادی کشور، یکی از اولویت های مهم دولت و راه آهن تکمیل…

مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن:

مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن گفت:اگر در کنار شهرهای جدید زمینی موجود باشد و کاربری آن نیز گردشگری پیش‌بینی شده باشد…