کارشناس اداره کل هواشناسی استان همدان خبر داد:

همدان- کارشناس اداره کل هواشناسی استان همدان بابیان اینکه طی ۲۴ساعت گذشته سردترین نقطه استان شهرستان کبودرآهنگ بوده…