مدیرعامل شرکت گاز استان کرمانشاه از مصرف ماهانه 20 میلیون متر مکعب گاز سی.ان.جی بطور میانگین در استان خبر داد.