مشاور رئیس جمهور در خصوص خبر اختلاس ۸ هزار میلیارد تومانی از صندوق ذخیره فرهنگیان، گفت: این صحبت کذب بوده و اصلا…