طبق اعلام رسمی وزارت بهداشت مجموع واکسن‌های تزریق شده کرونا در کشور به ۱۴۹ میلیون و ۳۲۸ هزار و ۹۶۳ دز رسید.

به گزارش مرور نیوز، تا کنون ۶۴ میلیون و ۴۱۰ هزار و ۳۳۱ نفر دُز اول، ۵۷ میلیون و ۶۶۳ هزار و ۸۸۴ نفر دُز دوم و ۲۷ میلیون و ۲۵۴ هزار و ۷۴۸ نفر نیز دُز سوم واکسن کرونا را در کشور تزریق کرده‌اند.

بر این اساس مجموع واکسن‌های تزریق شده کرونا در کشور به ۱۴۹ میلیون و ۳۲۸ هزار و ۹۶۳ دز رسید.

همچنین در شبانه روز گذشته ۶۵ هزار و ۶۸۸ دز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است.