طبق آمار رسمی وزارت بهداشت مجموع واکسن های تزریق شده کرونا در کشور به ۱۴۹ میلیون و ۶۲۷ هزار و ۵۲۱ دز رسید.

به گزارش مرور نیوز، طبق آمار رسمی وزارت بهداشت تاکنون ۶۴ میلیون و ۴۷۵ هزار و ۲۹۲ نفر دُز اول، ۵۷ میلیون و ۷۶۶ هزار و ۱۱ نفر دُز دوم و ۲۷ میلیون و ۳۸۶ هزار و ۲۱۸ نفر، دُز سوم واکسن کرونا را تزریق کرده‌اند.

در شبانه روز گذشته ۸ هزار و ۴۹۷ دُز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است.

همچنین  مجموع واکسن های تزریق شده کرونا در کشور به ۱۴۹ میلیون و ۶۲۷ هزار و ۵۲۱ دز رسید.