مجموع واکسن های تزریق شده کرونا در کشور به ۱۵۰ میلیون و ۲۲۱ هزار و ۹۶۴ دز رسید.

به گزارش مرور نیوز، بنابر اعلام وزارت بهداشت تا کنون ۶۴ میلیون و ۶۰۶ هزار و ۲۰۳ نفر دُز اول، ۵۷ میلیون و ۹۴۶ هزار و ۶۸۱ نفر دُز دوم و ۲۷ میلیون و ۶۶۹ هزار و ۸۰ نفر نیز دُز سوم واکسن کرونا را در کشور تزریق کرده اند.

مجموع واکسن های تزریق شده کرونا در کشور به ۱۵۰ میلیون و ۲۲۱ هزار و ۹۶۴ دز رسید.

در شبانه روز گذشته ۱۴ هزار و ۲۶۴ دُز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است.