به دنبال دریافت گزارش فراجای خرمشهر و صدور دستور قضایی، تعداد ۳۴ قبصه کلت کمری، یک قبضه اسلحه کلاش، ۶۷ تیغه خشاب و ۹ هزار و ۷۳۹ فشنگ کلت و ۱۲ هزار و ۶۳۰ فشنگ کلاش کشف و ضبط شد.

به گزارش مرور نیوز، دادستان عمومی و انقلاب خرمشهر خوزستان از کشف و ضبط یک محموله سلاح و مهمات در این شهرستان خبر داد.

فاخر باوی اظهار کرد: به دنبال دریافت گزارش فراجای خرمشهر و صدور دستور قضایی، تعداد ۳۴ قبصه کلت کمری، یک قبضه اسلحه کلاش، ۶۷ تیغه خشاب و ۹ هزار و ۷۳۹ فشنگ کلت و ۱۲ هزار و ۶۳۰ فشنگ کلاش کشف و ضبط شد.

وی افزود: در همین راستا دو متهم به هویت الف. م و ع. م دستگیر و بازداشت شدند.