نشانه‌هایی که حمله آسم را خطرناک می کند چرا که در هنگام حمله آسم، دیواره راه‌های هوایی معمولا متورم، زخیم و ملتهب می‌شوند.

به گزارش مرور نیوز، به بدتر شدن ناگهانی علائم آسم به علت سفت شدن عضلات اطراف راه‌های هوایی حمله آسم می‌گویند. در هنگام حمله آسم، دیواره راه‌های هوایی معمولا متورم، زخیم و ملتهب می‌شوند.