بر اساس پیش‌بینی‌ها طی ۵ روز آتی میزان عمق برف در تهران به ۱۸.۳۷ سانتی متر در مناطق شمالی خواهد رسید.

به گزارش مرور نیوز، بر اساس پیش‌بینی‌ها طی ۵ روز آتی میزان عمق برف در تهران به ۱۸.۳۷ سانتی متر در مناطق شمالی خواهد رسید. بر همین اساس مطابق پیش‌بینی عمق برف طی ۵ روز آتی، برآورد می‌شود در استان تهران به طور متوسط ۶ میلیمتر بارش برف به ثبت برسد، این درحالی است که مقدار بیشنه عمق برف در شهر تهران به صورت نقطه‌ای به ۱۸.۳۷ سانتیمتر نیز خواهد رسید.
بیشترین بارش برف در کشور طی ۵ روز آتی نیز متعلق به شهرستان کوهرنگ استان چهارمحال و بختیاری با مقدار عمق برف متوسط ۱۳.۱۷ میلیمتر است، در حالیکه عمق نقطه‌ای برف در کوهرتگ به ۲۸.۸۹ سانتی‌متر نیز خواهد رسید.
در حوضه‌های آبریز ۶ گانه کشور نیز پیش‌بینی می‌شود، طی ۵ روز آتی بیشترین میزان بارش برف در دریاچه ارومیه با ۱.۸۷ سانتیمتر برف اتفاق بیفتد.