بنابر اعلام مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت، تا کنون ۶۵ میلیون و ۱۷۵ هزار نفر در کشور فقط یک دوز واکسن کرونا تزریق کرده اند.

به گزارش مرور نیوز، تا کنون ۶۵ میلیون و ۱۷۵ هزار و ۷۸۱ نفر دوز اول، ۵۸ میلیون و ۵۷۷ هزار و ۱۰۰ نفر دوز دوم و ۳۱ میلیون و ۵۶۰ هزار و ۲۹۴ نفر، دوز سوم و بالاتر واکسن کرونا را تزریق کرده اند.

مجموع واکسن‌های تزریق شده در کشور به ۱۵۵ میلیون و ۳۱۳ هزار و ۱۷۵ دوز رسید.

در شبانه روز گذشته ۶ هزار و ۴۷۹ دوز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است.