صحبت‌های فوق جنجالی و بحث برانگیز تنها پروفسور زلزله شناسی در ایران در پخش زنده با موضوع خسارات احتمالی زلزله 7 ریشتری در تهران جنجال های زیادی را به پا کرده است.

به گزارش مرور نیوز، صحبت‌های فوق جنجالی و بحث برانگیز تنها پروفسور زلزله شناسی در ایران در پخش زنده با موضوع خسارات احتمالی زلزله 7 ریشتری در تهران جنجال های زیادی را به پا کرده است.