شاخص کیفیت هوای شهر تهران با قرار گرفتن بر روی عدد ۸۷ در بازه قابل قبول قرار گرفته است.

به گزارش مرور نیوز، این در حالی است که شاخص آلودگی هوا در حال حاضر براساس پالایش صورت گرفته بر روی عدد ۸۷ بوده و در بازه قابل قبول قرار دارد.

تهرانی‌ها در مدت زمان گذشته از سال ۱۴۰۱ تا کنون ۳ روز هوای پاک، ۱۷۷ روز هوای قابل قبول و ۱۲۴ روز هوای ناسالم تنفس کرده اند.

این در حالی است که در این مدت ۲ روز کیفیت هوا ی شهر تهران در وضعیت خطرناک و ۲ روز هم در وضعیت بسیار ناسالم قرار داشته است.