برج میلاد تهران به مناسبت سالگرد جمهوری اسلامی ایران با بالگرد گل باران و همچنین مراسم ویژه چتربازی و پرش از فراز برج در این مجموعه برگزار شد.

به گزارش مرور نیوز، در این مراسم جمعی از چتربازان با بالگرد و در ارتفاع دوهزار پایی، از فراز برج میلاد پرچم ایران را برافراشتند و سپس این مجموعه و بازدیدکنندگان را گل باران کردند.

همچنین تعدادی دیگر از چتربازان نیز از فراز برج میلاد عملیات راپل و بیس جامپ و پرش از برج با چتر را اجرا کردند. مجموعه حرکات نمایش هوایی که برخی از آن‌ها مانند فرود بالگرد و پرش چتربازان از آن برای نخستین بار در مجموعه برج میلاد انجام می‌شد، به مناسبت روز 12 فروردین و روز جمهوری اسلامی ایران برگزار شده است.

پرش چتر به همراه پرچم جمهوری اسلامی ایران از فراز برج میلاد، پاراموتور و گل‌افشانی مجموعه برج میلاد و مردم حاضر در آن توسط بالگرد از اقداماتی است که در این ویژه برنامه صورت گرفت.