بنابر اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، شاخص آلودگی هوا هم اکنون روی عدد ۹۵ قرار دارد و کیفیت هوا در وضعیت مرز آلودگی است.

به گزارش مرور نیوز، بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوا ی شهر تهران شاخص آلودگی هوا در ۲۴ ساعت گذشته بر روی عدد ۸۷ یعنی بازه قابل قبول قرار داشته است. این در حالی است که شاخص آلودگی هوا در حال حاضر بر اساس پالایش صورت گرفته روی عدد ۹۵ بوده و در بازه قابل قبول قرار دارد.

از ابتدای سال تاکنون پنج روز هوای پاک، ۱۵ روز هوای قابل قبول و یک روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس ثبت شده است.

پایتخت‌نشینان در مقایسه با سال گذشته دو روز هوای پاک و ۱۵ روز هوای قابل قبول، دو روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس، یک روز هوای ناسالم و یک روز هوای خطرناک تجربه کرده بودند.