مدیرکل امور اداری و کارگزینی کارکنان اداری قوه ­قضائیه از شروع به کار پذیرفته ­شدگان آزمون کادر اداری سال ۱۴۰۰ قوه ­قضائیه در ابتدای اردیبهشت سال جاری خبر داد.

به گزارش مرور نیوز، محسن برزوئی مدیرکل امور اداری و کارگزینی کارکنان اداری قوه قضائیه عنوان کرد: صدور ابلاغ شروع به کار پذیرفته شدگان نهایی آزمون کادر اداری قوه قضائیه آغاز گردیده است و ابلاغ آن دسته از پذیرفته شدگانی که تشریفات قانونی لازم را طی نموده و پرونده استخدامی آنان تکمیل گردید، در حال صدور می‌باشد.

برزوئی افزود: این دسته از نیروها فعالیت خود را رسماً از تاریخ چهارم اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲ در قوه قضائیه آغاز خواهند نمود و با وصول تأییدیه های گزینش و تکمیل پرونده‌های سایر پذیرفته شدگان، ابلاغ آنان نیز صادر و عملاً جذب دستگاه می‌شوند.

مدیرکل امور اداری و کارگزینی کارکنان اداری قوه قضائیه همچنین اعلام کرد: با شروع به کار نفرات پذیرفته شده اصلی در این مرحله، نسبت به تکمیل ظرفیت و فراخوان متقاضیان واجد شرایط ذخیره، جهت تکمیل ظرفیت‌های خالی اقدام و به زودی از آنان جهت مراجعه به منظور تشکیل پرونده استخدامی و طی مراحل و تشریفات قانونی جذب، دعوت بعمل خواهد آمد.