شاخص کیفیت هوای پایتخت بر روی عدد۵۷ قرار گرفته و به این ترتیب کیفیت هوا قابل قبول محسوب می‌شود.

به گزارش مرور نیوز، بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوا ی شهر تهران شاخص آلودگی هوا بر روی عدد ۵۷ یعنی در بازه قابل قبول و در مرز پاکی قرار دارد.

این در حالی است که شاخص آلودگی هوا در ۲۴ ساعت گذشته نیز روی عدد ۱۱۰ یعنی بازه ناسالم برای گروه‌های حساس قرار داشت.

از ابتدای سال تاکنون شهروندان تهرانی ۸ روز هوای پاک، ۴۵ روز هوای قابل قبول و سه روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس را تجربه کرده‌اند.

این در حالی است که پایتخت‌نشینان در مقایسه با سال گذشته دو روز هوای پاک و ۴۰ روز هوای قابل قبول، ۱۱ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس را تجربه کرده بودند.