بر پایه آمار ثبت احوال کشور در یک ماهه نخست سال ۱۴۰۲ در کل کشور ۷۹ هزار و ۲۶۰ مورد ازدواج و ۳۷ هزارو ۷۰۱ مورد طلاق به ثبت رسیده است.

به گزارش مرور نیوز، بر پایه آمار ثبت احوال کشور از کل ۷۹ هزارو ۲۶۰ ازدواج ثبت شده در یک ماهه نخست سال جاری در کشور بیشترین ازدواج‌ها به ترتیب مربوط به استان‌های تهران با ۹ هزارو ۲۷۲ مورد، خراسان رضوی با ۷ هزار و ۱۲۵ مورد و خوزستان با ۶ هزار و ۱۵۷ مورد است.

همچنین کمترین ازدواج ثبت شده در کشور نیز در همین زمان به ترتیب مربوط به استان‌های سمنان با ۴۶۰ ازدواج، ایلام با ۶۶۳ ازدواج و کهگیلویه و بویراحمد با یکهزار و ۱۵۷ مورد ازدواج بوده است.

به گزارش ایسنا، بر پایه آمار ثبت احوال کشور همچنین طی فروردین ماه امسال، ۳۷ هزار و ۷۰۱ مورد طلاق به ثبت رسیده که کمترین طلاق به ترتیب مربوط به استان‌های ایلام با ۱۸۵ مورد، خراسان جنوبی ۳۱۲ و کهگیلویه و بویراحمد با ۳۷۴ مورد است.

همچنین بر اساس گزارش آمار ثبت احوال کشور، بیشترین طلاق ثبت شده در یک ماهه نخست سال جاری نیز به ترتیب مربوط به استان‌های تهران با ۶ هزار و ۲۲۹ مورد طلاق، خراسان رضوی ۴ هزار و ۶۸ مورد و اصفهان با ۲ هزار طلاق بوده است.