فرمانده انتظامی کل کشور گفت:پیام ما به اراذل و اوباش رسیده و طبق قانون اگر بخواهند سرکشی کنند و امنیت مردم را به خطر بیندازند با آن‌ها برخورد قاطع می‌کنیم.

به گزارش مرورنیوز، سردار احمدرضا رادان با اشاره به اینکه یکی از دغدغه‌های مهم پلیس مبارزه با سرقت است که در سه محور در حال انجام است گفت: امسال در مجموع در وقوع سرقت ۶ درصد کاهش را شاهد بودیم و در کشف سرقت هم ۷ درصد افزایش داشتیم.

وی افزود: یکی از دغدغه‌های مردم سرقت است که مسائل اجتماعی باعث شده سرقت رو به افزایش باشد و انجام ندادن برخی ملاحظات از سوی مردم هم مزید بر علت شده است و به همین دلیل یکی از دغدغه‌ها را مبارزه با سرقت قرار دادیم.

‌سردار رادان تاکید کرد: برنامه‌ها در سه محور در حال انجام است ابتدا پیشگیری که سرقت صورت نگیرد، دوم بین فروش و وقوع یعنی برخورد با مالخرها و سوم هم مبارزه با سرقت که برخورد با سارقان است.

‌وی افزود: در این حوزه امیدواریم مردم بیشتر ملاحظات انتظامی را در سر لوحه کار خود قرار دهند و همچنین همکاران ما قانونمدارانه با مالخرها برخورد کنند.

‌سردار رادان با بیان اینکه پیام ما به اراذل و اوباش رسیده و ما طبق قانون اگر بخواهند سرکشی کنند و امنیت مردم را به خطر بیندازند با آن‌ها برخورد می‌کنیم تاکید کرد: در مورد معتادان متجاهر هم حکم بر جمع آوری این افراد از سطح جامعه است.

‌وی افزود: در این زمینه استانداران در کشور در تلاشند مکان‌های نگهداری را افزایش دهند و دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری آقای مؤمنی هم همکاری خوبی داشتند امیدواریم این دغدغه هم حل شود.

‌سردار رادان در مورد امنیت استان گلستان هم گفت‌: هم مرزبانی استان گلستان در حفاظت از مرزهای خوب عمل کرده وهم انتظامی استان گلستان‬ با تلاش خود نسبت به شاخص کشوری وضع خوبی دارد.