دادستان لواسانات از استعلام مقصد خودرو‌های حمل مصالح با استقرار ۲۴ ساعته گشت در ورودی لواسان خبر داد.

به گزارش مرورنیوز، عباس نوروزی دادستان عمومی و انقلاب لواسانات با اشاره به وضعیت ساخت و ساز‌های غیرمجاز در این شهر گفت: خوشبختانه با توجه به تشکیل دادستانی در این حوزه و ارشادات ریاست محترم کل دادگستری استان تهران از وقوع بسیاری از ساخت و ساز‌های غیرمجاز در این محدوده جلوگیری به‌عمل آمد.

دادستان عمومی و انقلاب لواسانات تصریح کرد: در حال حاضر ادارات جهاد کشاورزی و منابع طبیعی مکلف شدند تا ضمن بازدید‌های میدانی، نظارت‌های لازم را به‌طور الکترونیک و از طریق نرم‌افزار‌های برخط به‌منظور جلوگیری از ساخت و ساز‌های غیرمجاز اعمال نمایند و در صورت وقوع ساخت و ساز غیرمجاز، در همان بدو امر، جلوگیری و اعلام جرم نمایند. 

نوروزی همچنین از استعلام مقصد خودرو‌های حمل مصالح با استقرار ۲۴ ساعته گشت در ورودی لواسان خبر داد و گفت: با دستور قضایی صادر شده، در صورتی که راننده خودروی حمل مصالح مجوز‌های لازم را نداشته باشد از ورود آن به داخل شهر جلوگیری به‌عمل خواهد آمد.