مدیرعامل تپسی خبر داد: هکرها به بخشی از اطلاعات کاربران تپسی دسترسی پیدا کرده‌اند.

به گزارش مرور نیوز، مدیرعامل شرکت حمل‌ونقل اینترنتی ایرانی با بیان اینکه یک گروه هکری قصد اخاذی از این شرکت را داشتند، گفت: بابت دسترسی غیرمجاز به زیرساخت شرکت و برداشت بخشی از اطلاعات متأسف هستم و موضوع را به صورت دقیق دنبال خواهیم کرد.

میلاد منشی‌پور درباره دسترسی غیرمجاز هکرها به بخشی از اطلاعات کاربران این سامانه، اعلام کرد: طی روزهای گذشته، متوجه دسترسی غیرمجاز به زیرساخت شرکت تپسی و برداشت بخشی از اطلاعات شدیم. به محض کشف این موضوع، ضمن ثبت شکایت، پلیس را در جریان قرار دادیم و راه دسترسی آنها را بستیم.

وی تاکید کرد: مطابق ایمیل‌هایی که از گروه مهاجم دریافت کرده‌ایم، قصد آنها از این کار اخاذی بوده و برای عدم نشر اطلاعات، درخواست پول کرده‌اند.

منشی‌پور افزود: ما تصمیم گرفتیم که به این اخاذی تن ندهیم، چرا که در مذاکره با آنها متوجه شدیم که نه‌تنها ضمانتی برای عدم نشر اطلاعات و سوءاستفاده‌های آتی وجود ندارد، بلکه تشویقی برای ادامه این اقدام در مورد سایر شرکت‌ها نیز خواهد بود.

وی ادامه داد: در ادامه، تلاش ما کمک به پلیس برای شناسایی گروه مهاجم و جلوگیری از فروش اطلاعات است.

منشی‌پور تصریح کرد: در انتها، بابت این اتفاق متاسفم، مسئولیت آن را می‌پذیرم و حتماً بررسی دقیقی در مورد دلایل وقوع آن انجام خواهم داد. متعاقباً گزارش این بررسی را اعلام خواهم کرد.