یکی از قسمت‌های بیست‌ودومین شماره بولتن برخی اقدامات جمهوری اسلامی ایران در حوزه حقوق بشر و شهروندی، به موضوع مرخصی و آزادی زندانیان پرداخته است.

به گزارش مرور نیوز، آمار مرخصی و آزادی زندانیان با استفاده از نهاد‌های ارفاقی در بولتن برخی اقدامات جمهوری اسلامی ایران در حوزه حقوق بشر و شهروندی از بازه زمانی اول فروردین‌ماه الی ۳۱ خردادماه ۱۴۰۲ به شرح زیر است:

- موافقت با عفو آزادی و تخفیف مجازات ۱۷۶۰ نفر از محکومین (۱۶۸۰ مرد شامل ۱۸ نفر از اتباع خارجی و ۸۰ زن شامل ۲ نفر از اتباع خارجی) در سراسر کشور در سه ماهه اول سال ۱۴۰۲ که از این تعداد ۴۰۴ نفر از محکومین (۳۸۲ مرد و ۲۲ زن) مشمول عفو آزادی و ۱۳۵۶ نفر شامل تخفیف مجازات شدند.

- آزادی ۱۲۶۹۴ زندانی در سراسر کشور با استفاده از ارفاقات قانونی و تسهیلات قضایی در سه ماهه سال ۱۴۰۲

- صدور بیش از ۳۵۰۰۶ مورد مجازات‌های جایگزین حبس در سه ماهه اول ۱۴۰۲ توسط قضات سراسر کشور؛ اعطای بیش از ۱۶۰۸۸۵ مورد مرخصی به زندانیان در سه ماهه اول سال ۱۴۰۲؛ آزادی ۳۶۶۵ نفر از زندانیان واجد شرایط سراسر کشور در سه ماهه اول سال ۱۴۰۲ با استفاده از پابند الکترونیکی.