وزیر بهداشت، سرماخوردگی های جدید را آنفلوانزا یا کرونا دانست‌.

به گزارش مرور نیوز، بهرام عین‌اللهی، با عنوان این مطلب که کرونا هنوز تمام نشده و از پاندمی به مرحله تک گیری رسیده است، گفت: سرماخوردگی‌های جدید، آنفلوانزا یا کرونا هستند.

وی با عنوان این مطلب که موارد کرونا همچنان می‌تواند برای برخی افراد مبتلا مرگبار باشد، افزود: افرادی که بیماری‌های زمینه‌ای دارند، سالمندان و افراد دیابتی، باید بیشتر مراقب باشند.

وزیر بهداشت تاکید کرد: افرادی که دچار سرماخوردگی می‌شوند، حتماً باید ماسک بزنند و از دیگران نیز فاصله بگیرند.

عین اللهی به افرادی که بیماری زمینه‌ای دارند، توصیه کرد حتماً در سال یک نوبت واکسن بزنند.