بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، کیفیت هوای پایتخت برای گروه‌های حساس در شرایط ناسالم قرار گرفت.

به گزارش مرور نیوز، کیفیت هوا ی ۱۰ ایستگاه سنجش کیفیت هوا تا ساعت ۸ صبح دوشنبه ۲۴ مهر ۱۴۰۲، در شرایط قابل قبول، ۱۵ ایستگاه در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس و دو ایستگاه در شرایط ناسالم برای همه بود.

آلاینده شاخص هوای پایتخت طی ۲۴ ساعت گذشته «ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون» با میانگین ۱۱۳ بود و کیفیت هوای پایتخت در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس قرار داشت.

آلاینده شاخص هم‌اکنون «ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون» با میانگین ۱۱۷ و کیفیت هوا در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس است.