پیشنهاداتی در خصوص طرح ترافیک داریم و در صورت تصویب، امسال طرح ترافیک تغییر می‌کند.

به گزارش جهان نیوز مرور نیوز،  محمد آقامیری عضو کمیسیون حمل و نقل ترافیک شورای شهر تهران به ترافیک تهران اشاره کرد و گفت: هر ساله با شروع سال تحصیلی سفرهای آموزشی اضافه شده و ترافیک در تهران بیشتر می‌شود.

وی به ایجاد ستاد مهر قبل از شروع سال تحصیلی اشاره کرد و گفت: برنامه‌ریزی‌هایی صورت گرفته، اما باید تمامی دستگاه‌ها ورود کنند و حمل و نقل عمومی هم گسترش یابد.

آقامیری به تغییر طرح ترافیک در سال جاری اشاره کرد و گفت: قرار است شهرداری طرح جدیدی به شورا ارائه کند. در صورت تصویب، طرح ترافیک فعلی تغییر می‌کند.

وی افزود: ما هم پیشنهاداتی در خصوص طرح ترافیک داریم و در صورت تصویب، امسال طرح ترافیک تغییر می‌کند.

عضو شورای شهر تهران همچنین به اقدامات صورت گرفته در حوزه حمل و نقل عمومی اشاره کرد و گفت: امسال بودجه را افزایش دادیم و بخش عمده‌ای از بودجه شهرداری صرف حمل و نقل عمومی شده است.

وی ادامه داد: قراردادهایی در زمینه ورود اتوبوس و مترو بسته شده است و قطعا شاهد تحولات اساسی در این زمینه خواهیم بود.