چراغ‌های پل طبیعت در راستای تعهد به مسئولیت اجتماعی، همزمان با المان‌های جهانی در کشور‌های مختلف به مناسبت گرامیداشت روز سازمان ملل به رنگ آبی تغییر پیدا می‌کند.

به گزارش مرور نیوز، فردا دوم آبان چراغ‌های پل طبیعت از ساعت ۱۸ الی ۲۴ آبی رنگ می‌شوند.

چراغ‌های پل طبیعت در راستای تعهد به مسئولیت اجتماعی، همزمان با المان‌های جهانی در کشور‌های مختلف به مناسبت گرامیداشت روز سازمان ملل به رنگ آبی تغییر پیدا می‌کند.

ملل متحد در آغاز به عنوان اتحادی در زمان جنگ در ۱ ژانویه سال ۱۹۴۲ در نظر گرفته و به عنوان سازمانی بین المللی در ۲۴ اکتبر ۱۹۴۵ میلادی تأسیس شد. در گرامیداشت ایجاد این سازمان روز ملل متحد همه ساله در جهان جشن گرفته می‌شود.

بنابر گزارش روابط عمومی منطقه فرهنگی و گردشگری عباس‌آباد، پرچم سازمان ملل متحد شامل یک علامت سفید رنگ سازمان ملل متحد روی یک زمینه آبی است، به همین دلیل همزمان با گرامیداشت این روز، پل طبیعت به رنگ آبی درمی‌آید.