نمایی زیبا از قله دماوند از کاروانسرای قصر بهرام در پارک ملی کویر، گرمسار را مشاهده می کنید.

3957397