میزان کمک‌های نقدی هموطنان ایرانی به مردم فلسطین از طریق شماره حساب‌های رسمی جمعیت هلال‌احمر نزد بانک‌های مرکزی و ملی و در قالب پویش بشردوستی به بیش از ۴۳۱ میلیارد ریال رسید.

به گزارش مرور نیوز، پویش "بشردوستی" با هدف جمع‌آوری کمک‌های نقدی مردم نوع دوست کشورمان به مردم مظلوم غزه از طریق اعلام شماره حساب‌های هلال‌احمر نزد بانک‌های مرکزی و ملی، از ۱۷ مهرماه آغاز شد.

از ابتدای فراخوان رسمی این پویش‌ها در تاریخ ۱۷ مهرماه تا روز شنبه ۶ آبان ماه، بیش از ۴۳۱ میلیارد ریال مربوط به پویش بشردوستی و کمک به مردم مظلوم فلسطین است.

هموطنان می‌توانند کمک‌های نقدی خود به مردم مظلوم فلسطین را به شماره حساب ۹۹۹۹۹ و شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۵۴۴۹۹۹۹۹۹ نزد بانک ملی و یا به شماره حساب ۴۱۰۱۰۳۴۷۴۱۹۹۹۹۹۸ و شماره کارت ۶۳۶۷۹۵۷۰۷۸۷۵۸۳۳۶ نزد بانک مرکزی و یا از طریق شماره گیری کد دستوری #۵*۱۱۲* واریز کنند.