بامداد امروز به یاد ۲۵۱۰ دانش‌آموز که توسط رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدند از جدیدترین دیوارنگاره میدان ولیعصر (عج) با نام معصوم‌تر که بود از این کودکان پاک؟ رونمایی شد.

دیوارنگاره