مدیرکوی دانشگاه تهران در این باره گفت: آتش سوزی محدودی در بخش نگهداری وسایل اسقاطی در محدوده کوی دانشگاه که روبروی ساختمان شماره 16 خوابگاهی است، رخ داد.

به گزارش مرور نیوز، شب گذشته در کوی دانشگاه تهران آتش سوزی رخ داد که توسط عوامل آتش نشانی اطفا شده است.

مدیرکوی دانشگاه تهران در این باره گفت: آتش سوزی محدودی در بخش نگهداری وسایل اسقاطی در محدوده کوی دانشگاه که روبروی ساختمان شماره 16 خوابگاهی است، رخ داد.

وی با اشاره به اینکه این آتش سوزی خسارت خاصی نداشت، افزود: این محل مخصوص نگهداشت  وسایل اسقاطی و توپ و تخته بود که به دلایلی آتش گرفت. با پیگیری صورت گرفته آتش سوزی مهار شد.

معاون دانشجویی دانشگاه تهران نیز در این خصوص گفت: آتش سوزی برخی اجناس اسقاطی کوی دانشگاه خسارت جانی نداشته و مهار شده است.