پل طبیعت به مناسبت روز جهانی و هفته ملی دیابت به رنگ آبی در می‌آید.

به گزارش مرور نیوز، همزمان با ۱۴ نوامبر مصادف با ۲۳ آبان روز جهانی دیابت ، پل طبیعت تغییر رنگ می‌دهد تا اذهان عموم جامعه به این مساله معطوف شود.

در سال ۱۹۹۱ فدراسیون جهانی دیابت (IDF) و سازمان بهداشت جهانی (WHO) تاریخ ۱۴ نوامبر را به عنوان روز جهانی دیابت معرفی کردند؛ این روز مصادف است با تاریخ تولد «فردریک بانتینگ» کسی که همراه با «چارلز بست» انسولین را کشف کرد.

حلقه آبی رنگ دیابت در سال ۲۰۰۷ و پس از تأیید سازمان ملل متحد به عنوان نماد رسمی دیابت انتخاب شد تا نشان واحدی برای افزایش آگاهی دنیا در مورد اپیدمی دیابت باشد.