مدیرکل محیط زیست استان تهران گفت: طبق اصلاحیه صورتجلسه کارگروه اضطرار، دورکاری کارکنان دستگاه های اجرایی چهارشنبه ۲۴ آبان لغو شد.

به گزارش مرور نیوز، علیرضا مزینانی مدیرکل محیط زیست استان تهران در رابطه با  دورکاری کارکنان اظهار کرد: طبق اصلاحیه صورتجلسه کارگروه اضطرار آلودگی هوای تهران، دورکاری کارکنان دستگاه های اجرایی چهارشنبه ۲۴ آبان لغو شد. 

 ساعاتی پیش مدیرکل محیط زیست استان تهران اعلام کرده بود: براساس مصوبه کارگروه شرایط اضطرار آلودگی هوای تهران، یک سوم کارکنان دستگاه های اجرایی در روز چهارشنبه ۲۴ آبان از ظرفیت دورکاری استفاده می کنند.