معاون آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ گفت: از ابتدای سال جاری تا کنون حدود ۱۹ هزار خودروی دودزا اعمال قانون شده‌اند و به رانندگان آنها تذکر داده‌ایم که حتماً نسبت به رفع نقص خودروی خود و رفع دودزا بودن خودرو اقدام کنند.

به گزارش مرور نیوز، سرهنگ احسان مؤمنی با اشاره به مصوبات کمیته آلودگی هوا ی شهر تهران گفت: قرار شد پلیس راهور با خودروهای دودزا و فاقد معاینه فنی در شهر تهران برخورد کند.

وی افزود: این کاری نیست که بگوییم از امروز پلیس راهور تهران بزرگ نسبت به انجام آن اقدام داشته چرا که پلیس از ابتدای سال جاری نسبت به برخورد و اعمال قانون خودروهای دودزا اقدام کرده است.

معاون آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ بیان داشت: از ابتدای سال جاری تا کنون حدود ۱۹ هزار خودروی دودزا اعمال قانون شده‌اند و به رانندگان آنها تذکر داده‌ایم که حتماً نسبت به رفع نقص خودروی خود و رفع دودزا بودن خودرو اقدام کنند.

سرهنگ مؤمنی افزود: همچنین در این مدت بیش از ۲ میلیون خودرویی که فاقد معاینه فنی بوده‌اند اعمال قانون شده‌اند. خودروهای فاقد معاینه فنی را دوربین‌های ثبت تخلف جریمه می‌کنند یعنی ۲ میلیون خودرو به همین صورت مورد اعمال قانون این دوربین‌ها قرار گرفته است. شاید حواس راننده‌ای نبوده و معاینه فنی خودروی او تمام شده و از این دوربین‌ها عبور و اعمال قانون شده است.

وی ادامه داد: از اواسط مهرماه یعنی حدود ۲ ماه که از طرح ابطال معاینه فنی خودروهای دودزا می‌گذرد، معاینه فنی حدود ۳۷۰۰ دستگاه خودرو که معاینه فنی دارند اما خودروی آنها دودزا بوده است نیز توسط همکاران بنده ابطال شده است.

وی گفت: شاید خودرویی هم باشد که چند وقت است با نداشتن معاینه فنی تردد می‌کند و هنوز راننده آن اقدامی برای اخذ معاینه فنی نکرده باشد و هر روز جریمه و به ازای هر روزی که خودرو به این صورت در سطح معابر تردد کند توسط دوربین‌ها به عنوان فاقد معاینه فنی جریمه می‌شود.

سرهنگ مؤمنی افزود: طرح تشدید برخورد با خودروهای فاقد معاینه فنی و خودروهایی که معاینه فنی دارند ولی خودروی آنها دودزا است از امروز در سطح معابر شهر تهران و با توجه به آلودگی هوای شهر تهران و مصوبات کمیته آلودگی هوا اجرایی و تشدید خواهد شد.