در راستای اجرای طرح روز بدون کیف و کتاب، دانش‌آموزان دبستانی شهر تهران روز سه‌شنبه ۳۰ آبان بدون کیف و کتاب به مدرسه می‌روند.

به گزارش مرور نیوز، اخیراً وزیر آموزش و پرورش از اجرای طرح "روز بدون کیف و کتاب" هر دو هفته یک بار در مدارس ابتدایی کشور خبر داد.

بر اساس این طرح  دانش آموزان یک روز را بدون کیف و کتاب به مدرسه می‌روند و به برنامه‌های دلخواه از جمله مسابقات ورزشی، تفریح، اردو و بازی مشغول می‌شوند.

رضا مراد صحرایی وزیر آموزش و پرورش درباره طرح روز بدون کیف و کتاب گفت: در این روز باید بر روی مهارت‌های فردی و گروهی دانش‌آموزان کار شود. مدارس این امر را شروع کرده‌اند، برای مثال در تهران شروع شده است اما تا فراگیر شود، زمان می‌برد.

 در کشورهایی که تجربه این کار را داشته‌اند، معمولا ماهانه یک روز را برای روز بدون کیف و کتاب تعیین کرده‌اند. در عموم کشورها همین 9 ماه، ماهای فعال آموزشی است، اما ما به مدارس گفتیم حداقل 10 بار در سال باشد یا دو هفته یک بار، یک روز بی‌کیف و کتاب برای دانش‌آموزان ابتدایی داشته باشند.

در همین ارتباط ، آموزش و پرورش شهر تهران اعلام کرد:دانش آموزان مدارس ابتدایی شهر تهران روز سه شنبه 30 آبان ماه بدون کیف به مدرسه می روند.

معصومه معصومیان؛ معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران اظهار داشت: ارتقای توانمندی فکری و شناختی، خودآگاهی در خصوص نیازهای بدنی، تقویت قوه تخیل، توسعه فرهنگ کار گروهی و رشد اجتماعی و تسهیل جامعه پذیری کودکان و نوجوانان در بازی های گروهی، رشد عواطف واحساسات، کسب مهارت ابراز هیجان، ایجاد فرصت تعدیل انرژی روانی و جسمانی از کارکردهای این برنامه است.

 لازم به ذکر است؛ "در روز بدون کیف آموزش تعطیل نمی شود" و با توجه به ساحت‌های تربیتی فضای بیشتری برای بازی و یادگیری،پرداختن به مهارت‌های مختلف، خلق تجارب جدید و... برای دانش آموزان فراهم می‌شود.