مجلس شورای اسلامی با متناسب حقوق بازنشستگان در طول اجرای برنامه هفتم توسعه موافقت کردند که بر اساس آن حقوق بازنشستگان به ۹۰ درصد حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر مشمول کسور شاغلان مشابه و همطراز می رسد.

به گزارش مرور نیوز، در نشست علنی امروز- سه شنبه ۳۰ آبان- مجلس شورای اسلامی ادامه رسیدگی به جزییات لایحه برنامه هفتم توسعه در دستور کار مجلس قرار گرفت و نمایندگان با بند الحاقی یک ماده ۲۹ موافقت کردند.

در بندالحاقی یک ماده ۲۹ آمده است:به منظور عدالت در پرداخت حقوق شاغلان و بازنشستگان و نیز متناسب سازی حقوق بازنشستگان با ۹۰ درصدحقوق و فوق العاده های مستمر مشمول کسور شاغلان مشابه و همطراز، دولت مکلف است تا پایان سال سوم برنامه اقدام لازم را به عمل آورد این افزایش از سال ۱۴۰۳ در سال اول معادل ۴۰درصد و در سال های دوم و سوم هر کدام ۳۰ درصد ما به التفاوت ۹۰ درصد یاد شده خواهد بود. آئین نامه اجرائی این بند به تصویب هیئت وزیران می رسد.

سید جواد حسینی کیا در مخالفت با این بند گفت: بازنشستگان در شرایط سختی قرار دارند و ما آنها را به آینده حواله می دهیم امروز آنها در معیشت خود مانده و نمی‌توانند هزینه درمان خود را پرداخت کنند آیا بازنشسته تا ۳ سال دیگر زنده است که بتواند ۹۰ درصد را دریافت کند، توقع این است که ۹۰ درصد برای سال آینده اعمال شود .