رئیس پلیس امنیت عمومی پایتخت گفت: با اقدامات پیش دستانه پلیس تهران، شرارت و اوباشگری ۴۵درصد کاهش یافت.

به گزارش مرور نیوز، سرهنگ پیام کاویانی گفت: از ابتدای سال جاری و بنا به تدابیر فرماندهی، با رویکرد تهاجمی قبل از اینکه شرارتی رخ دهد، به سراغ اوباش رفتیم، نقشه آنان را نقش بر آب کرده و هم اکنون شاهد کاهش ۴۵ درصدی شرارت هستیم.

وی ادامه داد: با اقدامات پیش دستانه بیش از ۱۳۰ برنامه این گروه از افراد هنجارشکن قبل از عملی شدن، با برخورد پلیسی ناکام مانده است.

سرهنگ پیام کاویانی افزود: این راهبرد کماکان و با جدیت بیشتری ادامه خواهد داشت و طبق برنامه ریزی انجام شده در ماه‌های آتی شاهد کاهش بیشتر شرارت خواهیم بود.