معاون بهداشت وزارت بهداشت گفت: تاکنون یافته‌ای مبنی بر مازوت‌سوزی در سطح تهران نداشته‌ایم.

به گزارش مرور نیوز، حسین فرشیدی در یک برنامه‌ تلویزیونی درباره آلودگی هوا ی تهران اظهار کرد: براساس گزارشاتی که از سازمان هواشناسی کشور دریافت می‌کنیم و تطابق وضعیت هوا با استانداردهای موجود، نتایج را در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست قرار می‌دهیم و از طریق تشکیل کارگروه اضطرار موضوع مصوبات آلودگی هوا پیگیری می‌شود.

وی با بیان این‌که در چند روز اخیر هوا بهتر از قبل شده است، افزود: تاکنون یافته‌ای مبنی بر مازوت‌سوزی در سطح تهران نداشته‌ایم.

معاون بهداشت وزارت بهداشت ادامه داد: ممکن است در شهرستان‌های دیگر مازوت‌سوزی رخ بدهد اما در تهران دلیلی برای آن پیدا نکرده‌ایم.

فرشیدی با بیان اینکه کیفیت پایین هوا یکی از عوامل خطر برای بیماری‌های حاد و مزمن تنفسی و قلبی و عروقی است، گفت: در این شرایط میزان مراجعه افراد به مراکز درمانی درمانی به دلیل مواجهه با ذرات معلق هوا در نتیجه تشدید مشکلات تنفسی و قلبی و عروقی افزایش پیدا می‌کند.