شماری از معتادان در حال نگهداری در یک کمپ ترک اعتیاد در بندرعباس از این کمپ فرار کرده اند.

به گزارش مرور نیوز، برخی منابع محلی از فرار جمعی گروه بزرگی از معتادان یک‌کمپ ترک اعتیاد در ایسین بندرعباس خبر می دهند.

این اتفاق آن طور که در فضای مجازی مطرح شده، در صبح روز دوشنبه رخ داده است.

یک مسؤول در اداره کل اجتماعی استانداری هرمزگان هم در بندرعباس، وقوع این فرار از سوی گروهی از معتادان را تأیید کرد.

همچنین پیگیری های فارس از مسؤولان دیگر استانداری حاکی از آن است که گزارشات دستگاههای مسؤول در این زمینه در حال جمع بندی است تا علل و عوامل آن مشخص و اطلاع رسانی در این زمینه نیز صورت گیرد.

کمپ ترک اعتیاد ایسین که تحت نظارت بهزیستی است و توسط بخش غیردولتی اداره می شود ظرفیت پذیرش حداقل ۵۰۰ معتاد را دارد که مشخص نیست چه تعداد از آنان باقی مانده اند. اکثر معتادان کمپ ایسین با حکم قضایی به این محل فرستاده می شوند.