بر اساس داده‌های شرکت کنترل کیفیت هوا، میانگین کیفیت هوای مناطق ۲۲ گانه تهران با شاخص ۱۲۸ در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه های حساس قرار دارد همچنین وضعیت ۲ شهر استان تهران بنفش و بسیار ناسالم است.

به گزارش مرور نیوز، طبق داده‌های شرکت کنترل کیفیت هوا ، میانگین کیفیت هوای مناطق ۲۲ گانه تهران هم اکنون با شاخص ۱۲۸ در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه های حساس قرار دارد.

در وضعیت نارنجی، افراد مبتلا به ب یماری قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان باید فعالیت های طولانی یا سنگین خارج از منزل را کاهش دهند.

بر اساس این گزارش قرچک با شاخص ۲۱۰ و باقرشهر با شاخص ۲۰۲ در وضعیت بنفش آلودگی هوا و بسیار ناسالم هستند.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک (سبز)، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای قابل قبول (زرد)، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی)، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم (قرمز)، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم (بنفش) و ۳۰۱ تا ۵۰۰ بسیار خطرناک (قهوه‌ای) است.

از ابتدای سال جاری تا به امروز در تهران ۹ روز هوای پاک، ۱۸۳ روز هوای قابل قبول، ۷۰ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس و ۱۰ روز هوای ناسالم در روز شمار شاخص آلودگی هوا به ثبت رسیده است.