بنابر اعلام وزارت بهداشت، بیش از ۲۰ میلیون نفر در «پویش ملی سلامت» غربالگری شده‌اند.

به گزارش مرور نیوز، معاونت بهداشت وزارت بهداشت ، اعلام کرد: ۲۰ میلیون و ۱۷۳ هزار و ۸۷۲ نفر تا روز پنج شنبه ۳۰ آذر ۱۴۰۲ در «پویش ملی سلامت» در زمینه بیماری‌های پرفشاری خون و دیابت در سطح کشور، غربالگری شده‌اند.

از این تعداد ۴۱۳ هزار و ۳۸۴ نفر با احتمال ابتلاء به پرفشاری خون و ۲۵۸ هزار و ۴۰۱ نفر با احتمال دیابت شناسایی شدند.

همچنین در ۲۴ ساعت گذشته یک میلیون و ۴۸ هزار و ۵۸۸ نفر در این پویش غربالگری شدند که از این تعداد ۱۹ هزار و ۵۶۷ نفر با احتمال پرفشاری خون و ۱۱ هزار و ۹۱ نفر با احتمال دیابت شناسایی شدند.

منظور از «احتمال دیابت» قند خون ۱۲۶ به بالا و منظور از «احتمال پرفشاری خون»، عدد ۱۴۰ روی ۹۰ میلیمتر جیوه (۱۴ روی ۹) به بالا است.

پویش ملی سلامت از ۲۰ آبان در کشور آغاز شده و تا ۱۵ دی ۱۴۰۲ ادامه دارد.

در این پویش، دیابت و فشارخون افراد ۱۸ سال به بالا، اندازه گیری و کنترل می‌شود.