محمود عطایی کاریزی در آذرماه سال ۱۳۷۴، به عضویت شورا و ستاد شاخه ی نظامی گروهک تروریستی منافقین درآمده و همسرش نیز عضو شورای نفاق میگردد.

به گزارش مرور نیوز، متهم ردیف بیست و ششم دادگاه رسیدیگی به جرائم گروهک تروریستی منافقین محمود عطایی کاریزی نام دارد.

نامبرده قبل از انقلاب، جذب گروهک منافقین شده و بین سال¬های ۱۳۴۸-۱۳۴۹ به دلیل نفوذ قومی و منطقه ای که داشته، مسئول تهیه ی سلاح برای تشکیلات می¬گردد. او به همین منوال، مدتی در زمینه ی تهیه و تأمین مواد منفجره و اسلحه از طریق مرز پاکستان و افغانستان فعالیت مینماید.

محمود عطائی که جزو عناصر فکریِ گروهک تروریستی منافقین شناخته میشود، همزمان با پیروزی انقلاب اسلامی، به فعالیت¬های خود برای گروهک به عنوان مسئول تبلیغاتی و نظامی در خراسان ادامه می¬دهد. نامبرده که جزء کاندیدای منافقین در دوره ی اول انتخابات مجلس در تایباد نیز بوده، پس از مدتی به کردستان متواری و از آنجا به فرانسه رفته و در سال ۱۳۶۴، مسئول مقر اشرف می گردد.

در ادامه و در آذرماه سال ۱۳۷۴، نامبرده به عضویت شورا و ستاد شاخه ی نظامی گروهک تروریستی منافقین درآمده و همسرش نیز عضو شورای نفاق میگردد.

ضمناً نامبرده تحت تعقیب اینترپل بوده و دارای اعلان قرمز به شماره A-۵۷۴/۶-۲۰۰۲می¬باشد.