صدای زنگ بی‌موقع تلفن همراه زن خدمتکار، راز سرقت‌های او را برملا کرد.

به گزارش مرور نیوز، مرد جوانی شامگاه هفته گذشته با پلیس تماس گرفت و گفت: با همسرم می‌خواستیم به سفر برویم اما مسافرت کنسل شد و به خانه برگشتیم. وقتی به خانه رسیدیم قبل از اینکه بخواهم در ورودی آپارتمان را باز کنم، سر و صدایی از داخل خانه به گوشم رسید و مطمئنم یک نفر داخل خانه‌ام است.

با تماس مرد جوان، مأموران راهی محل شدند، اما وقتی وارد آپارتمان شدند با مشاهده اتاق‌ها و سرویس‌های بهداشتی کسی را پیدا نکردند. در حالی که مأموران سرگرم صحبت با صاحبخانه بودند ناگهان صدای زنگ تلفن همراه که از داخل یکی از کمدها شنیده شد، راز عجیبی را فاش کرد. مأموران پس از باز کردن در کمد زن جوانی را دیدند که با رنگ و روی پریده و هراسناک داخل کمد مخفی شده بود. صاحبخانه با دیدن وی در حالی که متعجب شده بود، گفت: این زن خدمتکار ماست.

با دستگیری زن جوان، وی در تحقیقات گفت: به عنوان خدمتکار و پرستار خانگی وارد خانه‌ها می‌شدم و در فرصتی مناسب کلید یدک خانه را برای خودم می‌ساختم. زمانی که صاحبخانه ها به میهمانی و مسافرت می‌رفتند، با کلید وارد شده و سرقت را انجام می‌دادم. برای اینکه به من شک نکنند حتی مدتی بعد از سرقت هم داخل خانه کار می‌کردم.او ادامه داد: امشب هم چون مطمئن بودم صاحبخانه به مسافرت رفته برای سرقت وارد خانه شدم اما از شانس بد، آنها برگشتند و تنها راه پنهان شدن در کمد بود. از آنجا که شوهرم قرار بود به دنبالم بیاید ناگهان تماس گرفت و من که فراموش کرده بودم صدای زنگ تلفنم را ببندم، لو رفتم.

با دستگیری زن جوان، مشخص شد چند سرقت دیگر که قبلاً به پلیس گزارش شده بود را نیز او مرتکب شده است. تحقیقات برای شناسایی سایر مالباختگان ادامه دارد.