تصویری از امارت ائل‌گلی تبریز در یک روز برفی را مشاهده می کنید.

تک عکس