سعیدی مدیر روابط عمومی پزشکی قانونی کرمان از افزایش تعداد شهدای حادثه تروریستی کرمان خبر داد و اظهار داشت: با شهادت «سید میثم حسینی» تعداد شهداء این حادثه تروریستی به ۹۳ نفر رسیدند.

به گزارش مرور نیوز، شهدای حادثه تروریستی کرمان به ۹۳ نفر رسیدند.

سعیدی مدیر روابط عمومی پزشکی قانونی کرمان از افزایش تعداد شهدای حادثه تروریستی کرمان خبر داد و اظهار داشت: با شهادت «سید میثم حسینی» تعداد شهداء این حادثه تروریستی به ۹۳ نفر رسیدند.

مدیر روابط عمومی پزشکی قانونی کرمان اضافه کرد: شهید حسینی ۴۰ ساله و از استان کرمان بود که به خیل شهداء پیوست.