زن میانسال که با همسرش دچار اختلاف شده و قصد جدایی از وی را داشت، در راه رفتن به محضر به قتل رسید؛ اما پیش از مرگ قاتلش را لو داده بود.

به گزارش مرور نیوز، صبح جمعه به قاضی محمد مهدی براعه بازپرس جنایی تهران خبر رسید که زنی حدود ۵۰ ساله به دلیل سوختگی شدید جان باخته است. وی از ظهر پنج شنبه در بیمارستان بستری شده اما به دلیل شدت سوختگی و صدمات وارد شده جانش را از دست داده بود. او قبل از مرگ به فرزندانش گفته بود که شوهرش او را به آتش کشیده است. در این شرایط تیمی از ماموران جنایی پایتخت تحقیقات خود را در این پرونده آغاز کردند.

یکی از فرزندان این زن به ماموران گفت: پدر و مادرم با شدت با هم اختلاف و درگیری داشتند. آنها روز حادثه می خواستند بروند برای طلاق اقدام کنند. آنطور که مادرم قبل از مرگ به ما گفت، روز حادثه سوار ماشین پدرم شده تا به محضر بروند. آنها نمی دانستند که باید اول به دادگاه بروند و درخواست طلاق بدهند و تصورشان این بود که در محضر خانه می توانند برای طلاق اقدام کنند. مادرم می گفت در بین راه با پدرم بحثشان شده است. چون ملکی به نام مادرم بود و پدرم اصرار داشت که باید ملک را به نام او منتقل کند. پدرم می گفت شرط طلاق این است که ملک را به نام او منتقل کند و بر سر این موضوع درگیری شان بالا گرفته و ناگهان پدرم توقف کرده، یک ظرف از صندوق عقب برداشته و محتویات ظرف که بنزین بوده را روی مادرم پاشیده است. سپس کبریت کشیده و او را آتش زده است. هرچند شاهدان رسیدند و آتش را خاموش کردند اما مادرم زنده نماند. او قبل از مرگش برای ما تعریف کرد که پدرمان او را به آتش کشیده است.

پس از ثبت اظهارات فرزندان زن میانسال، بازپرس دستور بازداشت شوهر وی را صادر کرد.

او منکر قتل و گفته های همسرش شد و گفت: من می خواستم سیگار بکشم اما انگار بطری بنزین در ماشین بود و ناگهان آتش گرفت.

این مرد بازداشت شده و تحقیقات در این پرونده ادامه دارد.