در واکنش به شهادت جمعی از اعضا سپاه پاسدران در سوریه و اتفاقات اخیر جدیدترین طرح دیوارنگاره میدان فلسطین تهران با جلمه‌ای به زبان عبری از شهید سلیمانی (هیچ شبی نیست که ما بخوابیم و به دشمنانمان فکر نکنیم) اکران شد.

دیوارنگاره