تصویری از حجم کم بارش برف در کوه‌های نزدیک تهران منتشر شد.

برف