سگ بی صاحب و گرسنه از ناحیه گلو به کودک ٨ساله در بخش باسمنج تبریز حمله کرده و جان او را گرفت.

به گزارش مرور نیوز، سگ بی صاحب و گرسنه از ناحیه گلو به کودک ٨ساله در بخش باسمنج تبریز حمله کرد و گلوی وی را درید و باعث مرگ وی شد.

احتمال ورود حیوانات وحشی به مناطق مسکونی با توجه به تغییرات جوی و تشدید برودت هوا وجود دارد، لذا مراقب خود و اعضای خانوادتان باشید.