اردبیلی‌ها بعد از بارش برف سنگین زمستانی که ارتفاع آن در برخی نقاط به بیش از نیم متر رسید، خود را به ارتفاعات حاشیه این شهر رسانده و به تفریحات زمستانی از جمله تیوب سواری پرداختند.

تیوب سواری