در حال حاضر ۷ نفر از مصدومان حادثه تروریستی کرمان در بیمارستان‌ها بستری هستند.

به گزارش مرور نیوز، سید محمد صابری رئیس اورژانس کرمان با اشاره به تعداد مصدومان باقیمانده و بستری حادثه تروریستی کرمان در بخش‌های ویژه و عادی بیمارستان‌ها تا ساعت ۶ صبح امروز ۱۴ بهمن ماه، گفت: مجموع تعداد مصدومان بستری این حادثه در بیمارستان‌های شهر کرمان و تهران ۷ نفر است.

وی عنوان داشت: این مصدومان در ۳ بیمارستان شهید باهنر کرمان، مهرگان در شهر کرمان و بقیه‌الله تهران تحت درمان قرار دارند.

صابری خاطرنشان کرد: از میان ۷ مصدوم فعلی این انفجار، ۲ نفر زن، یک نفر مرد و ۴ کودک زیر ۱۵ سال هستند که در بیمارستان روند درمان خود را طی می‌کنند.